Community Activities

Aummee / Community Activities

Vu Lan báo hiếu 2018

02/03/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Triển lãm Hoa Thủy tiên và Tranh thư pháp 2018

02/03/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Ăn uống đối với văn hóa sức khỏe

02/03/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Trung Thu Hồng 2017

02/03/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Vu Lan Báo Hiếu 2017

02/03/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thực hành Thiền 26.07.2017

02/03/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Kỷ niệm Sinh nhật 3 năm

02/03/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Kỷ niệm 2 năm Khai trương Nhà hàng Chay Aummee

02/03/2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.