Thông tin tài khoản của Nhà hàng Chay Aummee:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Aummee; số Tk 0301001586996 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Hoàn Kiếm

Nguyễn Tiến Hà, số Tk 0011004025555 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Thăng Long

Nguyễn Tiến Hà, số Tk 03201010745555 – Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), Chi nhánh Thanh Xuân