Vu Lan báo hiếu 2018

02/03/2019

MÙA VU LAN – MÙA CỦA HIẾU HẠNH VÀ LÒNG BIẾT ƠN!

Với thời lượng 2h giảng pháp mà chúng con học được bao điều. 2h giảng pháp của Thầy dường như quá ngắn với rất nhiều đạo lý mà Thầy muốn gửi cho chúng con, chúng con cảm nhận được rất nhiều “năng lượng” tích cực mà Thầy đã gửi lại. 2h thuyết pháp, Thầy cho chúng con hiểu đúng nghĩa chữ “Hiếu” là gì, do bản năng của con người là “dục” nên chúng ta luôn bị vận hành bởi Tham – Sân – Si- Mạn – Nghi và chỉ có đạo đức, lý trí mới giúp chúng ta thoát khỏi 3 cõi Địa ngục – Ngạ quỷ – Súc sinh cũng là 3 cảnh giới tâm của chúng ta mà ra.

Chữ “Hiếu”, đó không phải là sự chu cấp về tiền bạc hay vật chất cho cha mẹ mà đó phải là cách sống có đạo đức, nghị lực và trí tuệ… cho cha mẹ vật chất không bao giờ bằng được việc hướng đạo cho cha mẹ, giúp cho cha mẹ mình hiểu được Phật pháp và đi theo con đường chánh pháp, đó mới thật sự là sự giải thoát và làm chủ được Sinh – Già – Bệnh – Chết.

Một lần nữa chúng con xin được tri ân Sa môn Thích Quang Hạnh, người đã và đang tu hành theo con đường đạo hạnh của Đức Phật. Con kính chúc Thầy luôn có sức khỏe, thân tâm an lạc để tiếp tục gieo duyên lành và có được nhiều các buổi giảng pháp cho chúng sinh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!